De stichting Kruisen en Kapellen Venray heeft de afgelopen 6 jaren gewerkt aan de restauratie van de zeer oude terracotta reliëfs uit 1650 van de Zeven Smarten van Maria van de Paterskerk. Nadat deze reliëfs in 2016 uit de gangen van het voormalige klooster zijn gehaald zijn deze naar het atelier van de stichting gebracht om daar te restaureren. Met deze langdurige en intensieve restauratie is een voor Venray unieke kunstschat bewaard gebleven.  De oude reliëfs zijn door de stichting zodanig gerestaureerd dat de tand des tijds duidelijk zichtbaar is gebleven.

Op zondag 2 oktober 2022 ná de Heilige Hoogmis van 11.00 uur in de Paterskerk zullen deze Zeven Smarten ingezegend worden door Deken Ed Smeets. Deze mis wordt opgeluisterd door het koor van de kerk, de Zangers van St. Frans.  Wij stellen het zeer op prijs als u  bij deze inzegening aanwezig wilt zijn.

Na de inzegening zijn de  terracotta afbeeldingen  dagelijks te bezichtigen in de opnieuw ingerichte Mariakapel van de Paterskerk.