Afgelopen periode zijn er weer 2 kruisen opgeknapt in het atelier van Kruisen en Kapellen. Deze kruisen aan de Enge Steeg in Leunen en het kruis bij Schuttersveld Venray zijn geschilderd om op die manier te bewaren voor het nageslacht. Inmiddels zijn weer 2 nieuwe kruisen opgehaald om wederom in het atelier op te knappen. We hopen deze 2 kruisen rond Goede vrijdag weer terug te plaatsen. De stichting zoekt nog enkele handige handen om te komen helpen met het afgieten van beelden, het buiten schilderen op diverse locaties waar kruisen en kapellen staan en iemand die houtwerkzaamheden wil gaan doen. Mooi vrijwilligerswerk om het cultureel erfgoed voor het nageslacht te bewaren.