7 Smarten ingezegend in Paterskerk

Zondag 2 oktober zijn de oude reliëfs van de 7 Smarten van Maria ingezegend in de Paterskerk. Deze reliëfs dateren van 1650 en zijn door vrijwilligers van de stichting Kruisen en kapellen afgelopen jaren volledig opgeknapt. Na de H. Hoogmis die werd opgeluisterd door de zangers van St. Frans, zegende Bisschop Smeets deze 7 Smarten van Maria in. Bisschop Smeets was speciaal voor deze gelegenheid naar Venray gekomen omdat hij tijdens zijn 25 jarig priesterjubileum een bedrag heeft geschonken ten behoeve van het opknappen van deze zeer oude reliëfs. Het deed hem goed om deze reliëfs te kunnen inzegenen.  In de Mariakapel van de Paterskerk zijn deze reliëfs nu dagelijks te bezichtigen