Vak O

Periode


Toegewijd aan

Monumentnummer

[ 77 ]

Adres

Spurkterdijk 40
Venray

 

Type

Begraafplaats

Beschrijving

Wat is Vak O

In 1972 ging de gemeente Venray over tot de inrichting van de Algemene Begraafplaats Boschhuizen. De gemeente en het kerkbestuur van de Parochie St. Petrus Banden (Grote Kerk) kwamen overeen, dat de gemeente het kerkhof overnam. De grafstenen en de stoffelijke resten werden in 1973 en 1974 overgebracht naar vak O (O = oud). 1451 geregistreerde graven kwamen in aanmerking. 47 graven waarvan de eigenaren niet te vinden waren of aanvankelijk niet wilden meewerken, volgden in 1992.

Welke graven vinden we op Vak O ?

Naast de graven die zijn overgebracht van het kerkhof van de Grote Kerk zijn er in de volgende jaren meer graven overgebracht naar Vak O.

Binnen het Venrayse grondgebied vestigden zich in de loop van de geschiedenis zestien religieuze gemeenschappen. De meesten van hen hadden een eigen kerkhof.

In de loop van de tijd zijn de meeste van deze kloosters gesloten en zijn de laatste religieuzen betrokken. De kloosterlingen namen hun doden mee naar hun moederhuis of brachten ze over naar Vak O.

 

Een ander gedeelte is van Vak O is gereserveerd voor de Venrayse priesters. Er rusten vooral pastoors en kapelaans, ook na 1972 overledenen. Bijzonder is de groep, die uit de geruimde priestergrafkelder achter het priesterkoor van de Grote Kerk komt.

 

Prominent is het grote ensemble, dat gevormd wordt door de twee psychiatrische instituten St. Servatius en St. Anna. Vooral patiënten, maar ook de zusters van St. Anna en enkele doctoren vinden er hun laatste rustplaats.

 

Monumentale status?

Vak O is een bijzondere afspiegeling van oud Venray en absoluut een stenen archief. Een hoofdaspect is dat van de plaatselijke geschiedenis. Het gaat over mensen, aan wie het dorp veel te danken heeft en die ieder op hun eigen manier Venray gemaakt hebben tot wat het nu is. Er zijn indrukwekkende grafmonumenten, die herinneren aan de schaapscompagniën.

Notabelen zoals burgemeesters, huisartsen en schoolhoofden liggen er, maar ook dirigenten van koren en muziekgezelschappen. Sociale voormannen, wethouders en bevlogen raadsleden hebben er hun rustplaats. Invloedrijke families zijn vertegenwoordigd met fraaie grafmonumenten, maar ook de eerste fabrikanten van de wederopbouw zijn er begraven.

Er zijn graven van ambachtslieden, herbergiers, winkeliers en markante dorpsfiguren uit de vorige eeuw, die een tijdsbeeld geven van die periode.

 

Indrukwekkend is het grote aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, onder andere van het bombardement van 12 oktober 1944. Ook liggen er slachtoffers van de tewerkstelling in Duitsland en omgekomen verzetsmensen

Een deel van de grafmonumenten is monumentaal uitgevoerd en daarom alleen al het behouden waard. Veel andere geven een beeld van inmiddels vaak vergeten Venrayse mensen.

In 2018 heeft de gemeente de monumentale waarde van Vak O erkent en vastgesteld dat het geheel bewaard moet blijven als cultuur historisch erfgoed.

De graven werden vrijgesteld van het betalen van grafrechten en (bij)begraven is, op een enkele uitzondering na, niet meer mogelijk. Daardoor blijft Vak O in de tegenwoordige toestand behouden.

 

Onderhoud

Het onderhoud van de graven van vak O ligt sinds 2018 in handen van een groep vrijwilligers die iedere maandagochtend, van maart tot en met november, aanwezig zijn.

Zij verrichten hun werkzaamheden in nauw overleg met de nabestaanden en de beheerder van de begraafplaats. Indien nodig nemen de gemeente of de beheerder contact

op met de nabestaanden. Dankzij deze groep vrijwilligers worden de graven behoed voor (verder) verval en zo mogelijk in oude luister hersteld.

Publicaties

Literatuur

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}